Mars

2021-03-06. Nu är det daglig spaning efter de första ejdersträcken. Enstaka småflockar har passerat mot norr men det behövs nog lite värme innan sträcket kommer igång på alvar. Första skärfläckan för Öland denna vår sträckte mot N vid Grönhögen 2/3 så visst finns det vårtecken. Denna mindre hackspett kunde studeras under sitt födosök vid Ventlinge strand 2/3.