Gravand

2022-03-09 Ejderantalet ökar så sakteliga, idag sträckte 210 stycken mot N i sundet. Det kom även en hel del gravänder (52). Gravanden är vår största and och också bland de vackraste. Den har fått sitt namn eftersom den använder hålor att häcka i. Här på Lindbygården ses ofta ett 20-tal samlas i gryningen för rådslag på ladutaken, innan den ger sig ur i åkerlandskapet för att söka föda under häckningstiden. Bilden är tagen i morse under sträckspan vid lilla hamnen i Grönhögen.